35 YILLIK ÖĞRETMENİN EV ALMA HİKÂYESİ

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 15.05.2022

Hamit Bey, merkeze uzak bir köyde dünyaya gelmiş, okumuş ve öğretmen olmuş, beş çocuklu biriydi. Yaşam öyküsünü özetleyerek şimdi oturduğu eve nasıl sahip olduğunu şöyle anlattı.  

- Ben, ailemin en büyük erkek çocuğu ve ilk erkek torunuyum. Bizim köyde bulunan ilkokula mevsimlik öğretmenler gelirdi. Bunlardan biri de beni okuttu. O dönemde köyün muhtarı olan dedemin konuk odasında, köy halkından bir toplulukla otururken öğretmenim Yılmaz Bey, dedeme şöyle dedi:

- Hasan Amca, köydeki bazı çocukları okutmanızı tavsiye ederim. Bunlar zeki, akıllı, anlattığımı hemen kavrayan çocuklar. Bunlar okursa bir meslek sahibi olur, okumazlarsa zekâlarına yazık olur.

ÜTOPYADAN KÜÇÜREK ÖYKÜLER-6

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 11.05.2022

YENİ BİR HAYAT

-           Hocam, dedi kız öğrenci, proje ödevi için belirlediğiniz kitap pahalıymış, başka bir kitap söyleseniz.

-           Ne kadarmış?

-           70 lira

-           Baban ne iş yapıyor?

-           Babam yok hocam.

-           Öldü mü?

-           Hayır, Suriye’de kaldı.

-           Siz nasıl geçiniyorsunuz?

-           Abim çalışıyor.

-           Kaç kardeşsiniz?

-           10 kardeşiz.

PAVLUS’UN KUTSAL MEKTUPLARININ KÜLTÜR VE MEDENİYETİMİZDEKİ YANSIMALARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 05.05.2022

Pavlus/Aziz Paul Kimdir: Pavlus MS. 1-10 yıllarında Tarsus'ta Roma vatandaşı olan bir diaspora Yahudi’si ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Asıl adı Saul'dür. Gençlik yıllarında Helenistik kültür almıştır. Yazılı ve sözlü geleneğe sıkıca bağlı bir Ferisi olarak yetiştirilen Pavlus, babasının Roma vatandaşı oluşundan faydalanarak çifte vatandaşlık elde etmiştir. Bu ona seyahat etme özgürlüğü sağlamıştır. Pavlus Kudüs’te Yahudi Yüksek Kurul’un (Sanhedrin) önde gelen bir otoritesi olan Gamaliel tarafından büyütülmüştür. Günlük yaşamında bir çadır yapımcısıydı.

 

ÜTOPYADAN KÜÇÜREK ÖYKÜLER-5

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 14.04.2022

KAÇIMIZ?

Yazı yazdığı yerin editörü Ali Bey, arkadaşının eşinin cenazesinden gelen Ayça hanımı arayıp başsağlığı diledi. Ayça hanım, Mehmet Bey’in iki yıldır yaptırıp yeni bitirdiği ve hiç oturmadığı evden söz ederek dedi ki:

-Kim bilir kaçımız böyle hiç kullanmayacağımız şeyler için uğraşıp duruyoruz.

Ali Bey hemen cevap verdi:

-Hepimiz!

KUTADGU BİLİG’DE KADIN ALGISI

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 07.04.2022

Kutadgu Bilig’in ŞairiBalasagunlu Yusuf, 1017/1019 yıllarında Türkistan’da Karahanlılar döneminde, o dönemde adı 'Kuz-Ordu' olan Balasagun'da doğmuştur. Balasagun bugünkü Kırgızistan'da Çu Irmağı vadisinde bulunmaktadır. Balasagunlu Yusuf, iyi bir eğitim görmüş ve devlette Has Haciplik görevi yapmıştır. Kutadgu Bilig adlı eserini 50 yaşlarında yazdığı tahmin edilmektedir. Eserin son kısmında kendisinden ‘Kitap sahibi Yusuf’ diyerek bir kez söz eder. Balasagunlu Yusuf, 1077 yılında Kaşgar'da ölmüştür. Türbesi de bu kenttedir.

TUT ELİMDEN İSTANBUL!

Kalu belâ, demiştik, bu söz neyin aktidir
Tut elimden İstanbul, yara gitme vaktidir.
Adı güzel sevgili, değmesin diye senin
Şerefine bir leke dara gitme vaktidir.

Niçin astın yüzünü niçin çattın kaşını
Şeytan taşladım derken bana attın taşını
Zahmet et çiğ yedirme bilgeliğin aşını
Beraber pişelim gel nara gitme vaktidir.

Akıl öğreten bilgiç kumdaydı daha demin
O sağını sol bilir, istersen sana yemin
Bedeli ağır olan aklın, fikrin ve ilmin
Yokluğunda tükendik, vara gitme vaktidir.

De ki yaşlı dünyaya: ‘Var mı benim benzerim?
Evet, ben bu dünyayı mis kokutan amberim.’
Aşkın ve hasretinle yandı benim ciğerim
Yüce dağlar başına kara gitme vaktidir.

Âşığın çoktur senin yine düştün dillere
Güzellik koymuş seni bin bir türlü hâllere
Nağmeni şaşırarak bülbül gibi güllere
Tövbe et, demişsin ki: Hara gitme vaktidir.

Yerimiz belli bizim yüce bir divandayız
Bildiğiniz zamanın üstündeki andayız
Tek soruyu soralım: Neden hep ziyandayız?
Buna bir cevap bulup kâra gitme vaktidir.

Hatırla dört iklimden hasretinle koşanı
Sana yol bulmak için dağlarından aşanı
Benim her sözüm gerçek, bırak boş konuşanı
Tut elimden İstanbul yara gitme vaktidir.

İstanbul! Tut elimden yara gitme vaktidir.

Ayten DURMUŞ

GILGAMIŞ DESTANI’NIN KÜLTÜR VE MEDENİYETİMİZE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (*)

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 30.03.2022

Gılgamış Destanı, şu an itibariyle insanlık tarihinin en eski yazılı metni kabul edilmektedir. Bu nedenle farklı yerlerde, farklı zamanlarda yapılan kazılarda bulunan tabletler bir araya getirilerek destanın tam metni oluşturulmaya çalışılmaktadır. Önemli bir kısmı bir araya getirilmekle birlikte tabletlerin bir kısmındaki ufalanma nedeniyle bu destanın bazı bölümlerinde ana dokuyu etkilemeyecek eksiklikler bulunmaktadır.

Sümerlere ait bu destan üzerinde tarihi önemi nedeniyle çok fazla çalışma yapılmış, destanda geçen ne varsa farklı bilim alanları tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Bazı bilim insanları ise destandaki bazı bölümlerin kutsal metinlere denk düşen yerlerine atıfta bulunarak buralardan ‘din adına’ çıkarımlarda bulunmaya çalışmışlardır. Tüm bilim alanlarında bu destandan hareketle yapılan çıkarımlar gibi ‘din adına’ yapılan çıkarımlar da -ne yazık ki- bu çalışmaları yapan kişilerin ‘varlığa’ bakışında temel olan bireysel inanç ve değerlerinden bağımsız olamamaktadır.

HERKES BENİM İÇİN YARATILMIŞ OLMALI!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 12.03.2022

Bu yazıda gençliğin eğitim-öğretimindeki eksiklik ve sorunlar üzerinde durmak istiyoruz. Bilindiği gibi tarihin her döneminde çok ilginç bir biçimde, her kuşak, yeni yetişen kuşaktan şikâyetçi olmuştur. Oysa onlardan da kendilerinden önceki kuşak şikâyetçi olmuştu. Bu durum, kuşak farklılığındandır. İstense ve beklense bile hiçbir kuşak kendisinden öncekiler gibi olmayacaktır. Çünkü her kuşak kendisinden öncekilerden devraldığı ne varsa bunları kendi dönemlerinin özellikleri ve birikimiyle harmanlayarak yeniden oluşturacaktır.

Bu konuda, yeni kuşağı suçlamak yerine, onların eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkileyen bazı hususlar üzerinde durmak, yaşanan durumları anlamak ve sorunlara çözüm bulabilmek açısından daha anlamlı ve yararlı olacaktır. Eğitimde tespit ettiğimiz önemli eksiklik ve sorunlardan bazıları şunlardır:

AİLE VE OKULDA GERÇEKÇİ BİR EĞİTİM VERİLMEMEKTEDİR: Genç kuşağa, ilerleyen yıllarda kullanabilecekleri anlamlı, gerekli ve yeterli eğitim-öğretim verilmemektedir. Yeni kuşak eğitim yıllarında, çoğu soyut olan ve genç zihinler tarafından anlamsız bulunan bir eğitimden geçirilmektedir. Verilen eğitimin çoğu unsurları, onun ilerleyen hayatında bir kez bile kullanılmamakta, gündeme gelmemekte; bu eğitimin somut-soyut kazanım ve amaçları onun yaşamında bulunmamaktadır. Bu durumdan aile ve eğitim sistemi sorumludur.

Sayfa 6 / 34

VİDEOLAR


Siz Diyorsunuz ki - Kur’an Diyor ki’(26.10.2023)
Siz Diyorsunuz ki - Kur'an Diyor ki'(26.10.2023)
Sadaka ve Zekat Nedir? Kaç Çeşit Sadaka Vardır?(09.11.2023)
Sadaka ve Zekat Nedir? Kaç Çeşit Sadaka Vardır?(09.11.2023)

Kur’an’ın Anlaşılması Önündeki Engeller ’Çeviri Sorunu’(02.11.2023)
Kur'an'ın Anlaşılması Önündeki Engeller 'Çeviri Sorunu'(02.11.2023)
Ecel ve Ecel i Müsemma (19.10.2023)
Ecel ve Ecel i Müsemma (19.10.2023)

Kader Nedir? Kader Algımız Nedir? (12.10.2023)
Kader Nedir? Kader Algımız Nedir? (12.10.2023)
Kıyamet Çeşitleri (05.10.2023)
Kıyamet Çeşitleri (05.10.2023)

Kadın Çıkmazları (20.06.2021)
Kadın Çıkmazları (20.06.2021)
Ailevi Mutluluğun Temel İlkeleri  (23.04.2019)
Ailevi Mutluluğun Temel İlkeleri (23.04.2019)

Kadınlarla İlgili Gelenek Nasıl Oluştu? / Geleneğin Takma Bacakları (21.02.2021)
Kadınlarla İlgili Gelenek Nasıl Oluştu? / Geleneğin Takma Bacakları (21.02.2021)
Kur’an’a Göre Şirk (12.11.2020)
Kur'an'a Göre Şirk (12.11.2020)

Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-1 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-1 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-2 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-2 (29.10.2020)

Şeytan ve Şeytanlaşmak-1 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-1 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-2 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-2 (22.10.2020)

Cahil Kimdir? Cehalet Nedir? (15.10.2020)
Cahil Kimdir? Cehalet Nedir? (15.10.2020)
İlim Nedir? İlmi Ledün Nedir? (01.10.2020)
İlim Nedir? İlmi Ledün Nedir? (01.10.2020)

Erdemli İnsanın Özellikleri (24.09.2020)
Erdemli İnsanın Özellikleri (24.09.2020)
İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)
İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)

Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma’ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma'ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)

Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)

Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Darabehunne Bağlamında Hz. Eyyub’un Sapları (25.04.2020)
Darabehunne Bağlamında Hz. Eyyub'un Sapları (25.04.2020)
Joomla templates by Joomlashine