ANLAŞILMAMAK İÇİN KONUŞMAK VE YAZMAK SORUNU

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 27.02.2020

Dilin en temel amacı kişiler arası anlaşmayı sağlayabilmektir. Konuşmak ve yazmaktan ana gaye de anlaşılmaktır. Bir dil bu ihtiyaca cevap verdiği, bu amaç doğrultusunda kullanıldığı ölçüde gelişir, zenginleşir, güçlenir.

Her şeyin insana hizmet için var kılındığı bir dünyada, dilin kullanımı da bundan vareste değildir. Bu nedenle hem yazılı hem de sözlü anlatım da dilin doğru kullanımı üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü insan için anlaşmak önemlidir. Ancak bazen yazan ve konuşan kişilerin bu eylemlerinin anlaşılma dışında başka amaçları da olabiliyor. Bu durum okuyan-yazan herkesin bildiği bir gerçektir.

Anlaşılmak gayesini göz ardı eden böyle anlatımlar, okuyucu ve dinleyiciyi adeta ‘Ne diyorsun kardeşim, doğru düzgün anlatsan da anlasak?’ diyerek isyan edecek noktaya getirebiliyor. Toplumumuzda, özellikle son zamanlarda, nedense bir türlü anlaşılamayan konuşmalar ve zevkle okunamayan kitaplar daha da bir arttı.

Ben de büyük bir istekle dinlemeye gittiğim bazı konuşmacıları anlayabilmek için tüm gücümü sarf etmeme rağmen anlayamıyorum. Anlayamadığım konuşmaları bir ben anlamamış olsam diyeceğim ki sorun bende. Fakat başka kişilere sorduğumda aynı durumda olduğumuzu gördüğümde bunun dinleyici olarak bizden değil ağırlıklı olarak konuşmacıdan kaynaklandığı sonucuna ulaşıyorum. Okuyucu olarak da durum pek farklı değil maalesef. Son zamanlar onca para vererek aldığım kitaplardan bir kısmının içinin boş olduğunu, bir kısmının ise ne dediğini anlayabilmenin neredeyse mümkün olmadığını görüyorum. Hem verdiğim paraya hem de harcadığım zamana üzülüyorum. Sonra en fazla şunu söyleyebiliyorum: Benim zamanımı çalmaya kimsenin hakkı olmamalı.

Bir konu hakkında anlaşılmayacak şekilde yazmak ve konuşmak yeni bir durum değil. Tarihimizin farklı dönemlerinde de görülen eski bir sorundur. Günümüzdeyse bu sorun, artarak ve farklı kılıklara bürünerek yaygınlaşmaya devam ediyor. Bunların bazısı kendisine ‘edebiyat ve sanat’ bazısı da ‘bilim ve teknoloji’ diyerek daha özel alanlara hitap ettiklerini ihsas ettiriyorlar. Fakat ilginçtir, bizim üzerinde durduğumuz anlatımları, ilgili sahanın mensupları da ya anlayamıyor ya da anlamakta zorlanıyor... Demek ki ortada bir sorun var.

Eğer söz ettiğimiz anlatımların sahiplerinin gayesi gerçekten anlaşılmamak ise anlatımı ‘sözcükleri doğru anlamda kullanma, düzgün cümle yapısı, bölümlerin iç bütünlüğü, tüm anlatımın bütünlüğü, doğru ve yeterli anlatım, gerekli noktalama…’ gibi konuları hiçe sayarak karman çorman yapmaları doğrudur. Fakat bu gaye, yazan ve konuşan için abesle iştigaldir. Çünkü anlamlı bir sözü olan herkes anlaşılmayı ister. Yüce Yaratan dahi sözünün anlaşılmasını istemiştir. Sözleri anlaşılsın diye, düzeyleri değişen akıl, bilgi ve düşünce sahipleri için aynı konuyu değişik örneklerle, açıklamalarla, kurgulu anlatımlarla tekrar tekrar anlatmıştır. Muradı anlaşılmak olan ‘yazar ve konuşmacı’ da Yüce Yaratıcı’nın söz söyleme yöntemlerini kendisi için örneklemelidir.

Tüm bu değerlendirmelerden hareketle şunu söyleyebiliriz: Öyleyse yazılı ve sözlü anlatım yapanların anlaşılmayacak şekilde yazmalarının ve konuşmalarının başka bazı örtük nedenleri olmalıdır. Çünkü -bile isteye- anlaşılmamak için yazmak ve konuşmak, doğal bir durum değil düzeltilmesi gereken bir yanlıştır. Karmaşık, düzensiz, kuralsız anlaşılmayacak yazılar yazmak ve konuşmalar yapmak bir maharet değil önemli bir sorundur.

Bu sorunu yaşadığını fark eden yazar ve konuşmacılarımızın kimilerinin ‘Yazılı ve Sözlü Anlatım’ çerçevesinde bir eğitimleri olmayabilir. Eğer böyle bir eğitim yoksa hemen bir ‘Yazılı ve Sözlü Anlatım’ dersine başlamaları ‘düzgün cümle kurma, yazılı ve sözlü ifadeyi geliştirme, telaffuz yanlışları, anlam ve anlatım bozukluğunu giderme, yazım yanlışları, noktalama…’ gibi konularda eksiklerini tamamlamaları, kendileri, okuyucuları, milli kültür ve medeniyetimiz için yararlı olur, diye düşünmekteyiz.

Evet, insan için dil önemlidir çünkü anlaşabilmek için dil gereklidir. Dilin anlaşmayı sağlayabilmesi için gelişmesi, gelişmesi için de doğru kullanılması zorunludur. Bu da son derece önemlidir. Neden? Çünkü dil kültürümüzün hem temeli hem aktarıcısı hem de bizzat kendisidir.

EY CEDDİMİN VATANI!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 04.03.2020

Üç kıta, üç denizde ben bir vatan kurdumdu
Büyük bir davam vardı, yer-gök sanki ordumdu
Güneş batmayan eller hani benim yurdumdu
Haçlı eller kırılsın, gelir vuslat zamanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Secdesiz kaldığından, kırgın Tuna boyları
N’ettin üstünde şehit paşaları, beyleri?
Kanımızdan demlenmiş nazlı akar çayları
Hasretten kıvrılamaz dağlarında dumanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Davamın uç beyliği, güzel ve özel Bosna
Zor gününde yiğitler göndermedik mi sana?
Toprağında çığlıklar sığmadı da cihana
Şehitlerle imdada çağırdın Yaratan’ı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Seherinde kalkmadan yüzseler de derimi
Ben tamamdan yanayım razı etmez yarımı
Bana unutturur mu bu şehirler Kırım’ı
Bekle ey güzel yurdum, saracağım yaranı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Üç beş çapulcu gelmiş, yağma etmişler hanı
Biri Lübnan’ı vurmuş, biri Çeçenistan’ı
Bunlar insan olamaz, belki insan azmanı
Azerbaycan ne oldu, sorma Afganistan’ı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Gök bayrağın ağlar mı, Türkistan atam yurdu?
İşgalci kızıl zorba daha da mı kudurdu?
Biz de üç beş satılmış gafil emir buyurdu:
‘Turist gelmez ülkeye anmayın Türkistan’ı’
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Gecenin efsunuyla dönüp duruyor kafam
Yıldız yok, hilâl küskün, yüz yıl sürdü bu akşam
Ey ceylanlar uğrağı, şüheda vatanı Şam!
Bekle hep, ‘Âmin’ deme, bitirme hiç duanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Ey güzelce Bağdat’ım kime verdin Haleb’i
Çok görmezsen gönlümün var senden bir talebi
Bana sana ulaşmadan bitse ömür kelebi
Bağrına bas ne olur benden sana varanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Ceddim koruyucundu senin güzel Filistin
Şimdi bağrında öten edepsiz çanlar kimin?
Emanet kalan miras olmuş mu Yahudi’nin
Sorsun öğrensin Kudüs, dağlarında yatanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Bu nasıl tarih Mısır, pişman oldu yazanlar
Dost diyerek sarılmış kuyumuzu kazanlar
Safa sürmüş arada aramızı bozanlar
Duydum ki ‘öldün’ diye okumuşlar salanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Ey yurdumun gençliği! Af dile Cezayir’den
Yoksa Hızır Reisler doğrulacak kabirden
Bana doğruyu söyle, o utanmaz devirden
Hâlâ aramaktayım, yurdu beleş satanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Secdedeydi dalgalar, dalgada tekbirimiz
Nereye yola çıktı, niçin dönmez gemimiz?
Akdeniz sularında yok mu artık ismimiz?
Bekleyin Barbaros’u, istemeyin kalanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Vizeyle gelmek varmış sana ey güzel Mekke’m!
Olsa düşerdim yola, yok ki hiç altın sikkem
Güllerin kan damlıyor, bülbülün niçin ebkem?
Bulsaydım öldürürdüm sana çamur atanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Gül kokulu Medine’m, ey yurdu Cananımın!
Değmesi çok mu uzak toprağına alnımın?
Hicranınla kopmuştu, tamamı sağ yanımın
Çağır da sana gelsin seni unutmayanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Şanlı ceddim bahtiyar yaşatmıştı sizleri
Haçlıyı korkuturdu atının nal izleri
Biz de sizi özledik, siz gözlerken bizleri
Bin umutla bekledin beşiklerde yatanı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Önceden aramıza bizden gibi girdiler
Ne kadar gafil varsa ‘Ayrıl’ diye kurdular
Varlığının ruhunu katle ferman verdiler
Yaşamak istiyorsan hayata kat Kuran’ı
Kederden kan ağlama ey ceddimin vatanı!

Sayfa 1 / 78

VİDEOLAR


Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)
Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)

İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)
Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)

Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)

Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)
Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC’si (Ekim 2018)
Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC'si (Ekim 2018)

Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)

Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)

Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)

Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)
Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)

Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)
Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)
Dost TV 2009 (Aile İçi İletişim)
Dost TV 2009 (Aile İçi İletişim)

Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 2)
Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 2)
Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 1)
Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 1)

Sun TV 2007 (Kitap Okuma Alışkanlığı)
Sun TV 2007 (Kitap Okuma Alışkanlığı)
TV 5 Yüzleşme 2006 (Ergenlik Dönemi)
TV 5 Yüzleşme 2006 (Ergenlik Dönemi)

TV 5 Bir Tatlı Huzur 2006 (Ergenlik Dönemi)
TV 5 Bir Tatlı Huzur 2006 (Ergenlik Dönemi)
Kon TV 2006 (Ailemiz)
Kon TV 2006 (Ailemiz)

Kon TV 2006 (Evlilik Öncesi)
Kon TV 2006 (Evlilik Öncesi)
 
Joomla templates by Joomlashine