SİNOP CEZAEVİ VE DİNCİ-YOBAZ BİR ŞÂİR

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 15.07.2020

Bir kenti gezmek isteyenler, o kentte yaşayan bir tanıdığın kılavuzluğunda gezmeyeceklerse eğer kenti ‘gezilip görülecek yerler’ diye internetten şöyle bir araştırıyorlar. Bu yöntemle kentteki müze, görmeye değecek önemli eserler, tarihi kalıntılar, doğal güzellikler olarak neresi varsa belirlenebiliyor.

Ben de bu yazımda, son yıllarda daha çok ilgi odağı olan ve gezilen Sinop’tan, önemli bir sebeple söz etmek istiyorum. Sinop’un adıyla ilgili hepsi birer varsayım olan epece görüş bulunmakta. Bu kent; M.Ö. 7. yy.da kurulmuş, Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklular, Candaroğulları, Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetinde kalmış, denizi ve doğal güzellikleriyle yurdumuzun şirin bir yeridir.

ÇEYREK İLMİN ÂLİMİNE (!)

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 07.07.2020

Her gün ayrı telden çaldın, üfledin

Ne dengeye geldin ne de vazgeçtin

Hisli konuşurdu laf yapan ağzın

Çeyrek ilmin vardı ‘Ben tamım!’ dedin

 

Hem kendini yordun hem de bizleri

Sildin gidilecek yolu, izleri

Bir sendin doğrucu, sendin gerçekçi

Gösterirdin güya arsız yüzleri

65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZE

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 28.06.2020

Öncelikle yazımı okuyan bütün büyüklerime saygılarımı sunarım. Bu yazımın başlığı her ne kadar ‘65 yaş üstü büyüklerimiz’ olsa da on, on beş yıl içinde onlarla aynı yaşlara gelecek olanlar da bu yazımın birinci muhataplarıdır. Ve esasında yaşarsak hepimiz…

Değerli büyüklerim!

Sizlerden, hayatın şu üç açıdan değerlendirileceğini öğrendik:

Doğru yaptıklarımızın karşılığı

Yanlış yaptıklarımızın karşılığı

Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın karşılığı

BEYNİMDEKİ SANCILAR

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 06.06.2020

Kuşkunun girdapları çoktan aştı boyumu
Zehir etti içtiğim baldan tatlı suyumu
Onca zaman sonra ben neden bu durumdayım
Diyemem hiç kimseye karıştı günüm ayım
Sıkıyor boğazımı içimden yükselen ses
Aklımdaki her soru bana çelikten kafes
Şüphe, kocaman şüphe, cevapsız sorularım
Bir yarım ‘Evet’ derken ‘Hayır’ der öbür yarım
Yüreğimi ortadan bu el ikiye böler
Gönlüm can çekişirken karşıma geçip güler

Sana nasıl anlatsam içimdeki savaşı
Ben yoruldum yıllardır onun geçmedi yaşı
Ne sükûnet bilirim ne derin bir oh çektim
Hani ben buralardan sessizce gidecektim
Gözlerimde fırtına içimde tufan kopar
İsyanda her düşüncem ayrı tanrıya tapar
Zincirini koparmış bir küheylan gibidir
Ne âlim kabul eder ne dinler ilim-fikir
Ne koysam karşısına kararlıdır ezmeye
‘Anlat derdini’ dedim çıkartarak gezmeye:

Milli Eğitim Bakanlığına Açık mektup

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 16.06.2020

SOSYAL TERBİYE DERSİ

Milli Eğitim Bakanlığına ve tüm ilgililere açık mektup

Bir amaca yönelik tüm işlerin girdileri ve çıktıları vardır. Herkesin bildiği gibi eğitimde de bu böyledir. ‘Girdiler ve çıktılar’ konusu şöyle örneklenebilir: Bir kumaş fabrikasında, dokuma tezgâhına yün iplik verilirse yün, pamuk iplik verilirse pamuk, ipek iplik verilirse ipek kumaş üretilir. Eğer iplikler karışık verilirse çıkan kumaş da ona göre olur. 

İş eğitime gelince;

Eğitim-öğretimin girdileri: ‘MEB, öğrenci, öğretmen, okul, müfredat, ders araç-gereçleri, veli, sosyal çevre, medya vb.’

Eğitim-öğretimin çıktısı: Mezun olmuş veya olamamış öğrenci yani “İNSAN”

CÂHIZ DOĞRU SÖYLEMİŞ!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 10.05.2020

Müslümanların tarihine, ‘İslam Tarihi’ adı verilmesi yanlıştır. İslam Tarihi, Hz. Peygamber’in hayatıyla sonlandırılmalı ve sonraki dönem ‘ Dört Halife Tarihi, Emevi Tarihi, Abbasi Tarihi, Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Endülüs Emevi Tarihi, Hindistan Müslümanları Tarihi, Afrika Müslümanları Tarihi’ gibi adlarla yeniden adlandırılmalıdır.

Bu yeni ve doğru adlandırma neden gereklidir?

Çünkü ‘İslam Tarihi’ kelimeleriyle yapılan adlandırmada, farklı tarihi koşullardaki yönetimlerin hiçbir ölçüye sığmayan yanlışları, ‘İslam’ adı altında anlatılarak adeta meşrulaştırılmaktadır. Bu yanlış adlandırmadan dönülmelidir. Çünkü geçmiş asırlarda güzel olaylar ve durumlar olduğu gibi İslam’ın izzet ve şerefine sığmayacak pek çok olay ve durum da yaşanmıştır. Bu yanlışlar İslam’ın onayladığı durumlar değildir; bu nedenle İslam’a ait değil Müslümanlara aittir. Cemel, Kerbela, Harre olayları, Beytullah’ın yıkılması gibi

Huzur'da Yaşamak!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 10.05.2020

Her toplum ve devlet kendi insanını, resmi ve gayri resmi eğitim-öğretim yoluyla kendi amaçları doğrultusunda yetiştirmeye çalışır. İnsanın eğitim-öğretimini konu alan tüm çalışmalar, kişinin soyut ve somut yanlarının eğitimini iki ana başlık altında değerlendirmek durumundadır. Bunların genişleyen bölümleriyle birlikte tümünden elde edilmek istenen sonuç; mutlu, huzurlu, iyi insanlar yoluyla erdemli bir toplum oluşturabilmektir.

Devletimizin MEB yoluyla vermeye çalıştığı zorunlu eğitimin en önemli temel amaçlarından biri de ‘milli kültür aktarımı’ olmalıdır. Halkının meslek ve yetenek eğitimini en iyi biçimde verdiği halde, onların manevi eğitimlerini eksik bırakın toplum ve devletler, ancak yabancı hesabına devşirilecek nitelikli iş gücü yetiştirmiş olurlar. Örnek: Bir annenin kendi çocuklarına bakımı ‘annelik’, başka çocuklara bakımı ‘işçilik’tir. Aynı şekilde bir kişinin kendi milleti için çalışması anlamlı bir hizmet iken hiçbir zorunluluk olmadığı halde yabancılar için çalışması, devlet ve milletinin emek ve para harcayıp hazır ettiği ‘iş gücü’nü başka ülkelerin devşirmesi anlamına gelir.İmam Malik’in ‘bir Müslüman’ın çaresiz kalmadıkça gayrimüslimlerin işinde çalışmaması’ şeklindeki görüşü de Müslümanların hep işçi olarak çalışıp tüm getiriyi başkalarının elde ettiği bir ticari ve ekonomik hayat oluşmaması yönünde anlamlı ve değerli bir düşüncedir.

Ramazana Son Bir Soru

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 18.05.2020

İnsanın ilim ve zekâ seviyesini, verdiği cevaplardan çok sorduğu sorular ortaya koyar, denilir. Doğrudur. Bu durum birey için ne kadar geçerli ve doğruysa aynı ölçü, toplumlar için de o derece geçerlidir.

Her yıl, şu anda içinde bulunduğumuz ramazan ayı geldiğinde, genellikle cevabı bilinen sorular yeniden gündeme getirilir. Bunlar sanki daha önceden üzerinde hiç durulmamış konular gibi ‘bilmeyenlerin’ bu ayda yanlış yapmamaları için yeniden gündeme alınır ve büyük bir önemle üzerinde durulur. Durulsun, belli ki bazıları için gerekiyor.

Nedir bu, her yılın soruları:

Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Denize girmek orucu bozar mı?

Sayfa 10 / 31

VİDEOLAR


Kadın Çıkmazları (20.06.2021)
Kadın Çıkmazları (20.06.2021)
Ailevi Mutluluğun Temel İlkeleri  (23.04.2019)
Ailevi Mutluluğun Temel İlkeleri (23.04.2019)

Kadınlarla İlgili Gelenek Nasıl Oluştu? / Geleneğin Takma Bacakları (21.02.2021)
Kadınlarla İlgili Gelenek Nasıl Oluştu? / Geleneğin Takma Bacakları (21.02.2021)
Kur’an’a Göre Şirk (12.11.2020)
Kur'an'a Göre Şirk (12.11.2020)

Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-1 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-1 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-2 (29.10.2020)
Hz. Meryem Örneğinde Kadın Hakları-2 (29.10.2020)

Şeytan ve Şeytanlaşmak-1 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-1 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-2 (22.10.2020)
Şeytan ve Şeytanlaşmak-2 (22.10.2020)

Cahil Kimdir? Cehalet Nedir? (15.10.2020)
Cahil Kimdir? Cehalet Nedir? (15.10.2020)
İlim Nedir? İlmi Ledün Nedir? (01.10.2020)
İlim Nedir? İlmi Ledün Nedir? (01.10.2020)

Erdemli İnsanın Özellikleri (24.09.2020)
Erdemli İnsanın Özellikleri (24.09.2020)
İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)
İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)

Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma’ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma'ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)

Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)

Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Darabehunne Bağlamında Hz. Eyyub’un Sapları (25.04.2020)
Darabehunne Bağlamında Hz. Eyyub'un Sapları (25.04.2020)

Darabehunne/onları dövün Bağlamında Nisa 34 - (04.04.2020)
Darabehunne/onları dövün Bağlamında Nisa 34 - (04.04.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)

Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)

Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Joomla templates by Joomlashine