Huzur'da Yaşamak!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 10.05.2020

Her toplum ve devlet kendi insanını, resmi ve gayri resmi eğitim-öğretim yoluyla kendi amaçları doğrultusunda yetiştirmeye çalışır. İnsanın eğitim-öğretimini konu alan tüm çalışmalar, kişinin soyut ve somut yanlarının eğitimini iki ana başlık altında değerlendirmek durumundadır. Bunların genişleyen bölümleriyle birlikte tümünden elde edilmek istenen sonuç; mutlu, huzurlu, iyi insanlar yoluyla erdemli bir toplum oluşturabilmektir.

Devletimizin MEB yoluyla vermeye çalıştığı zorunlu eğitimin en önemli temel amaçlarından biri de ‘milli kültür aktarımı’ olmalıdır. Halkının meslek ve yetenek eğitimini en iyi biçimde verdiği halde, onların manevi eğitimlerini eksik bırakın toplum ve devletler, ancak yabancı hesabına devşirilecek nitelikli iş gücü yetiştirmiş olurlar. Örnek: Bir annenin kendi çocuklarına bakımı ‘annelik’, başka çocuklara bakımı ‘işçilik’tir. Aynı şekilde bir kişinin kendi milleti için çalışması anlamlı bir hizmet iken hiçbir zorunluluk olmadığı halde yabancılar için çalışması, devlet ve milletinin emek ve para harcayıp hazır ettiği ‘iş gücü’nü başka ülkelerin devşirmesi anlamına gelir.İmam Malik’in ‘bir Müslüman’ın çaresiz kalmadıkça gayrimüslimlerin işinde çalışmaması’ şeklindeki görüşü de Müslümanların hep işçi olarak çalışıp tüm getiriyi başkalarının elde ettiği bir ticari ve ekonomik hayat oluşmaması yönünde anlamlı ve değerli bir düşüncedir.

Ramazana Son Bir Soru

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 18.05.2020

İnsanın ilim ve zekâ seviyesini, verdiği cevaplardan çok sorduğu sorular ortaya koyar, denilir. Doğrudur. Bu durum birey için ne kadar geçerli ve doğruysa aynı ölçü, toplumlar için de o derece geçerlidir.

Her yıl, şu anda içinde bulunduğumuz ramazan ayı geldiğinde, genellikle cevabı bilinen sorular yeniden gündeme getirilir. Bunlar sanki daha önceden üzerinde hiç durulmamış konular gibi ‘bilmeyenlerin’ bu ayda yanlış yapmamaları için yeniden gündeme alınır ve büyük bir önemle üzerinde durulur. Durulsun, belli ki bazıları için gerekiyor.

Nedir bu, her yılın soruları:

Sakız çiğnemek orucu bozar mı?

Denize girmek orucu bozar mı?

EY İNSANLAR! RAMAZAN GELDİ, KENDİNİZE YARDIM EDİN!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 29.04.2020

Hamdolsun bir ramazanı daha idrak etmekteyiz. Dünya Müslümanlarının kendilerini ve hayatlarını yeni baştan formatlaması-programlaması gereken bir aydayız.

Ramazan ayında dünya Müslümanları, Allah’ın Kur’an’la kendilerine farz kıldığı ‘savm’/oruç adı verilen bir ibadeti yerine getirirler. Oruç, bir fıkıh terimi olarak kişinin imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bilinçli olarak bazı eylemlerden uzak durması demektir. Bu ibadetin başladığı vakte ‘kendini tutmak” anlamına gelen ‘imsak’ denilmesi de bu yüzdendir.

ALLAH İÇİN SEVMEK

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 15.04.2020

Her eyleminizi ibadet gibi düşünün, Allah’a kulluk budur. Bu bilinç, kişiyi muhsin kılar. Muhsin olursanız Allah yanınızda olur çünkü: ‘Allah muhsinlerle beraberdir.’ (Ankebut 29/69). Allah yanınızda olursa güçlü olursunuz, sırtınız yere gelmez çünkü O sizinledir ve sizinle ‘İşitirim ve görürüm.’ (Taha 20/46) diyerek korkunuzu güvene çevirir, üzerinize rahmetini indirir, sizi inancınızda sabit kılar. Çünkü: ‘Allah, sabit sözle iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar.’ (İbrahim 14/27). İşte böylece hayatınıza hâkim kıldığınız ilkeler belli olur, hayatınız bu değer ve doğrulara yaslanır.

Siz, ‘sabit söz’ün Sahibini unutmadan yaşadıkça Sözün Sahibini içinizde hissetmeye başlarsınız: ‘Allah kişiyle kalbi arasına girer.’ (Enfal 8/24) denilerek öğretilir bu durum. İşte bu durum sizi güçlendirir çünkü her varlığı Yaratan: ‘Biz ona şah damarınızdan daha yakınız.’ (Kaf 50/16) diyerek size yalnız olmadığınızı hatırlatır.

BÜYÜK HEDEFLER İÇİN ÖRNEKLİK

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 29.03.2020

İslam, siyasal ve toplumsal hedeflerden önce, kişide güzel ahlâk oluşturmayı ve bu ahlâkın yansıması olarak onun eliyle güzel eylemler ortaya koymayı amaçlar.

‘Ben Müslüman’ım’ diyen bir kişiye, mensup olduğunu ileri sürdüğü İslam, güzel ahlâk kazandırmıyor ve güzel eylemler yaptırmıyorsa üç sorun vardır:

1. Kişi ‘İslam’ yerine, hakla batılın karıştığı bir öğretiyi benimsemiştir.

2. Kişi, İslam’ı tamamen yanlış anlamıştır.

3. Kişi, İslam’ı hiç anlamamıştır.

UZLET GÜNLERİMİZ

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com

24.03.2020

Ne olduğunu anlayamadan çok kısa bir süre içerisinde evlere kapandık. Devlet görevlileri tarafından, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya davet ediliyoruz. Bunu kendimiz için yapmasak da başkaları için yapmak zorunda olduğumuz bize sürekli telkin ediliyor. Korkuyoruz insanlara bir zararımızın dokunmasından ve söyleneni yerine getirmeye çalışıyoruz.

Evdeyiz. Televizyonlar karşısındayız. Tüm kanallar, ‘koronavirüs’ denilen ne olduğunu yeterince anlamadığımız, toplumsal ve küresel bir tehdide karşı ne yapacağımız konusunda yayın yapıyor. Ülke gündeminde ve haber saatlerinde bu konu bir anda tüm konuları gündemden düşürecek kadar öne geçti.

EVRENSEL ZULMÜN ÖNDERLERİNE!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 20.03.2020

‘GERÇEK’ten söz edenler şöyle dediler bize:
‘Her insan aynanızdır.’ Biz de duyduk, inandık.
Kişi her ne yaparsa yaparmış kendisine
Hak mekânı her gönlü, gönlümüzle kuşattık.

Sen kapattın kapını, kapanacak her kapın  
İçinizi yangınlar, depremler kuşatacak.
Öldürür hepinizi yoksuldan her çaldığın
Yaşamak bizde neydi: Merhametle paylaşmak!

Açlıktan solgun yüzler tiksindirirken sizi
Tiksinecek sizden de o görünmez varlıklar
Arayıp bulacaklar her yerde hepinizi
Yakacak ruhunuzu görünmez kıvılcımlar

ANLAŞILMAMAK İÇİN KONUŞMAK VE YAZMAK SORUNU

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 27.02.2020

Dilin en temel amacı kişiler arası anlaşmayı sağlayabilmektir. Konuşmak ve yazmaktan ana gaye de anlaşılmaktır. Bir dil bu ihtiyaca cevap verdiği, bu amaç doğrultusunda kullanıldığı ölçüde gelişir, zenginleşir, güçlenir.

Her şeyin insana hizmet için var kılındığı bir dünyada, dilin kullanımı da bundan vareste değildir. Bu nedenle hem yazılı hem de sözlü anlatım da dilin doğru kullanımı üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü insan için anlaşmak önemlidir. Ancak bazen yazan ve konuşan kişilerin bu eylemlerinin anlaşılma dışında başka amaçları da olabiliyor. Bu durum okuyan-yazan herkesin bildiği bir gerçektir.

Sayfa 2 / 22

VİDEOLAR


İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)
İnsan ve Seküler İnsan (17.09.2020)
Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)
Karşı Cinsle Sınav Bağlamında Yusuf Suresi-2 (23-35 Ayetler) (20.06.2020)

Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 3- Tebliğ Yöntemleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma’ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 4 - Emri Bil Ma'ruf Vennehyi Anil Münker (23.05.2020)

Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 1-Tebliğ Nedir? (09.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)
Tebliğ Ahlakı 2-Tebliğcinin Özellikleri (16.05.2020)

Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)
Kardeşlik Bağlamında Yusuf Suresi-1 (1-22. Ayetler) (13.06.2020)
Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)
Kardeşlik Ayetleri (06.06.2020)

Toprak Ayetleri (30.05.2020)
Toprak Ayetleri (30.05.2020)
Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)
Ramazanla Hayatın Yeniden Programlanması ve Sabır-(Savm Ayetleri) (02.05.2020)

Tevrat, Meal ve Tefsirlerdeki Hz. Eyyub Yorumlarının Kur’an’la Karşılaştırılması - (Sad 38/41-44- Enbiya 21/83-84) (25.04.2020)
Tevrat, Meal ve Tefsirlerdeki Hz. Eyyub Yorumlarının Kur'an'la Karşılaştırılması - (Sad 38/41-44- Enbiya 21/83-84) (25.04.2020)
Nisa Suresi 19-36. Ayetler Bağlamında Cahili Arap Geleneğinin ve İsrailiyatın Kur’an-ı Kerimi/İslamı Boğması - (04.04.2020)
Nisa Suresi 19-36. Ayetler Bağlamında Cahili Arap Geleneğinin ve İsrailiyatın Kur'an-ı Kerimi/İslamı Boğması - (04.04.2020)

Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)
Kıssa Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 28.03.2020)
Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)
Mutluluk Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 21.03.2020)

İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)
İyilik ve Kötülük Nedir? (çevrim içi eğitim programlarından - 14.03.2020)
Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)
Evliliğe Hazırlık ve Evlilik Süreci (Melike Hatun Kültür Merkezi - Haziran 2019)

Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Gençliğin Sorunları ve Öneriler (SAY - Nisan 2019)
Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)

Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)
Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC’si (Ekim 2018)
Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC'si (Ekim 2018)

Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)

Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)

Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)

Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)
Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Joomla templates by Joomlashine