28 Şubat Ayazında HASRET

(28 Şubat döneminde -2001 yılında-yazılmıştır.)

Çin Seddi'nden Bosna'ya, Kırım'dan Hicaz'a gez 
Millet haçlı elinde, içki yanında çerez 
Bu ufuksuz cahiller bize yol gösteremez
       Doğrulmalı zihninde devlet-i ebet-müddet 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Bu nasıl öz vatanım İslamlık suç, Türklük suç 
Dönmeler köşe oldu millet ayakta pabuç 
Avrupa'da arama, içimizde haçlı güç
       'Türkçeyle tahsil olmaz.' diyen Türk değil elbet 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Eğri otursak bile teslimiz her hak söze 
Yanarım, yakmaz beni, yüreğimi koy köze 
Batı kıbleli nesil elbet benzemez bize
       Ceddimi reddediyor kimden doğdu bu velet 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Ne kadar soysuz varsa birbirine dost olmuş 
Camilerim arena, mescitlerim pist olmuş 
Fukaranın derisi ayılara post olmuş
      Bekle sen hep köprüde, gelmeyen günü va'det 
      Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

'Topyekûn savaş' dedi, kalbime girdi kama 
Yırtık benim yırtığım, uymaz yabancı yama 
Yirmi sekiz şubatlar savaş açtı İslam'a
       Camiler vatanımda olsa da mühür, senet 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Kulları ilah edip reddedince Allah'ı 
Yurdumdan gitti izzet, kaybeyledi felahı 
Halkıma dönmemeli ordumuzun silahı
       Bir yerde bozukluk var, nerede ordu-millet 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Çok acılar bıraktım dönüp baktım ardımda 
Beni yüz yıl kocattı daha otuz dördümde 
Cirit oynayamazdı misyonerler yurdumda
       Milletim 'Allah!' dese gelseydi giden izzet 
      Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Harcında tekbir vardı, böyle miydi kuruluş 
Elbette zordur sabır elbet zordur var oluş 
Hep mi küsüp gidelim, konsun mu yurda baykuş 
       Kimse kalmaz ülkemde vize olmasın şayet 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Yurdundan ayrılanlar bir gün dönmeyi sever 
Ağlayan hilâlimiz elbet gülmeyi sever 
Doğmak isteyen güneş şanla gelmeyi sever
       Her gecenin sonu var, dayan, az daha sabret
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Halaylarım tükendi, ağıtlar yakar türküm 
Yaşamak gayesi ne, kıblesiz kaldı ülküm 
Nerede bitmez servet, nerede malım, mülküm 
       'Devletin malı deniz' diyen haindir, evet 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Fazla söze hacet yok sözü özetleyelim 
Aslım ‘Allah’ diyordu, ‘Allah’ diyen nesilim 
Üç kıtanın beynini vatan kılmıştı ceddim
       Yurdumun bölündüğü günleri ağla-yâd et 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet

Özlediğim gençliği izzetle bekliyorum
Âleme nizam veren kuvvetle bekliyorum 
Umutsuzluk şirk diye hasretle bekliyorum
       Devletim, milletimle barışsın biter hasret 
       Ne işe yarar söyle halkın küstüğü devlet…

AYTEN DURMUŞ