Hayat Kuyuda / Huzur İslam’da Mı?

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 17.10.2022

İnsanların çoğu sanırlar ki ‘kuyuya atılmak’ masallarda ya da Hz. Yusuf öyküsünde kalmıştır. Oysa insanlar dünya adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Çoğu kere de ne masallardaki gibi bu kuyunun ötesinde peri padişahının ülkesi vardır ne de kuyudan çıkabilmek için bir yol bulabilirler. İnsanların bir kısmı, gönül dünyasını sürekli depremlere uğratan istikametini kaybetmiş ‘toplum’ adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Ne kendileri içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilirler ne de toplumu dönüştürmeye güçleri yeter. İnsanların bir kısmı da huzursuzluk ve mutsuzluğun hâkim olduğu ‘aile/evlilik’ adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Bunların da çoğu ne bu girdaptan çıkabilir ne de burada yaşamaya razı olurlar. İnsanların bir başka kısmı ise kendisine, kendisini ve hayatı değerli hissettiren bir dava bulamamanın, hayatı doğru konumlandıramamanın başıboşluk ve anlamsızlık denizinde tutundukları yılanların zehriyle uyuşarak yaşadıkları kimliksizlik-kişiliksizlik adlı bir kuyuda çırpınmaktadırlar. Bunlar da ne sorunun tam olarak farkındadırlar ne de bu sorunu giderebilme güçleri olduğu bilincine sahiptirler.

Dinin Seni Nasıl Bir İnsan Yaptı?

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 05.10.2022

İpek Arslan, otuz yıldır ülkemizdeki farklı sağlık kuruluşlarında çalışmış bir doktordur. Onun yaşadığı değişim sürecini kendisiyle konuştuk. Bize anlattıklarını önce kaydedip sonra yazıya döktük; kendisinden teyit aldıktan sonra da bu yazıyı yayımlamaya karar verdik.

- İpek Hanım, gayrimüslimlerin Müslüman oluş sürecini anlattıkları bazı programlar vardır, bunlar çok da ilgi çeker. Benim ilgimi ise daha çok bizim toplumumuzdaki Müslümanların Müslüman oluş öyküleri çekmektedir. Daha önceden bize, şu andaki inançlarınıza göre farklı bir ortamda yetiştiğinizden, kendinizle ilgili kararları belli bir süreç sonucunda aldığınızdan söz etmiştiniz. Bize anlatır mısınız siz nasıl bir değişim süreci yaşadınız, tam olarak nasıl ve ne zaman Müslüman oldunuz?

- Uzun bir süreçti, tam olarak bilmiyorum. Deist ve ateist olduğumu sandığım zamanlar da oldu. Hayatımı yönlendirmek noktasında pek kimsenin belirgin bir etkisi olmadı. Galiba kitaplar daha fazla etkili oldu.

Yeni Eğitim-Öğretim Döneminde Hepinizin Ellerinden Öperim

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 27.09.2022

MEB, okul yöneticileri ve yardımcı personelle birlikte öğretmenler olarak koca bir eğitim ordusu olan bizler, ‘eğitim verme’ hakkı elimizden alınmış olarak ‘öğretim’ vermeye çalışıyoruz. Eğitim veremediğimiz için okullardan ‘terbiye’ düzeyi düşük insanlar yetişmeye başladı bol bol. Bu durumu değerlendirenler: ‘Okullar güzel, imkânlar olağanüstü ama eğitim-öğretim beklenen sonucu vermiyor? Türkiye gelişiyor ama halkın ahlakı bozuluyor. Biz gerçek anlamda gelişmiş bir toplum olmayı neden beceremiyoruz?’ diyorlar. Elbette bunun pek çok nedeni var.

İnsanların hayatını dört ana bölüme ayırmak mümkündür: 1. Bireysel hayat 2. Aile hayatı 3. Eğitim/İş hayatı 4. Toplumsal hayat. Her insanı ve hayatını değerlendirmek için bu dört alanı birlikte ele almak gerekir. Eğitim veren öğretmenler ve alan öğrenciler için de durum aynıdır. Eser, müessiri gösterir; doğrudur ancak öğrencinin tek müessiri ‘öğretmen’ değildir. Hatta içinde bulunulan koşullar sonucu öğretmen gerçek anlamda ‘müessir’ bile olamamaktadır. Bununla birlikte yine de her toplumun medeniyet seviyesini öğretmenlerine yani insan yetiştiren insanlarına verdiği değerle ölçmek mümkündür.

‘HE’ DE KURBAN!

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 15.09.2022

Hakkımız yok mu bizim gerçekleri bilmeye
Gücümüz neden yetmez karanlığı delmeye
‘Ufkumuzu kuşatan cehennemi silmeye
Kararlısın öyle mi?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
Bellidir ta ezelde bir aşka sözlendiğin
Kendimden biliyorum doğrudur özlendiğin
Günün doğuşu gibi umutla gözlendiğin
Yerlerde ‘Sen mi geldin?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
Yaşamın tek seferlik olduğunu anlayıp
Limana demirleyen gemilerini yakıp
Buyruğu bekleyenler: ‘Boş sözleri bırakıp
Eylem vakti geldi mi?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
İçtikçe için yandı, uzandığın çeşmeden
Ayazda yola çıktın tatlı yeller esmeden
‘Düşünce hemen kalkıp yürüdün hiç kesmeden 
Umudunu öyle mi?’ derlerse ‘He!’ de kurban!
 
Nerde yağlı kemik var koşup oraya çöküp
Söz yerine ağzından nifak tohumu döküp
Hesabı büyütürken kibirle burun büküp
‘Sana mı düştü bu yük?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
Emanet büyük diye yüreği tekleyenler
Bu korkuyla uykusuz günleri ekleyenler
Gücün tükendiğinde kalkmanı bekleyenler
‘İnnallahe meânâ’ derlerse ‘He’ de kurban
 
Yolu doğru yürüdün haram yok yediğinde
Yüreğinin her taşı sağlamdır gediğinde
Allah, İslam, adalet, ahiret dediğinde
‘Sen hala orda mısın?’ derlerse ‘He’ de kurban!
 
‘Sen hala orda mısın?’ derlerse ‘He’ de kurban! 

Alman Koca

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 02.09.2022

Yakın tarihte bir süre Almanya’da bulundum. Gidebildiğimiz şehirlerde, mümkün olduğu kadar çok kişiyle görüşmeye, konuşmaya çalıştım. Gündeme gelen konulardan biri de Almanya’da yetişen gençlerin ve özellikle de genç kızların evlilik sorunuydu. Özetle şunları söylediler:

• Almanya’da yetişen ve eğitim gören kızlar, evlenecek uygun erkek olmaması nedeniyle evlenemiyorlarmış. 

• Bu kızlar, Türkiye’de yetişen gençlerle evlendiklerinde, yetişme farkı nedeniyle görev, sorumluluk, beklenti gibi konularda anlaşamıyorlarmış. Bu evlilikler çoğu kere boşanmayla sonuçlanıyormuş.

• Almanya’da yetişen Türk gençlerle evliliklerde, bu gençlerin büyük kısmı evlilikle ilgili sorumluluklarını yerine getirmiyorlarmış. Ancak bu gençlerin çoğunun Türkiye’den genellikle kırsal kesimde çoğu eğitimsiz olarak yetişip evlilik vb. gibi bir nedenle Almanya’ya gelip orada yaşayan anneleri gibi herkesin arkasını toplayan, herkesin her işini gören, herkes için sınırsız fedakârlık yapan anneleri gibi bir eş beklentisi varmış. Bu nedenle geçinemiyorlarmış.

Almanya'da Türk İzleri

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 17.08.2022

Bu başlığa bakarak geçmişe yönelik Türk izlerinden söz edeceğim sanılmasın. Ben, şu sıralar bulunduğum yerlerde, kendi gördüğüm Türk izlerinden söz etmek istiyorum.

Bir süre önce Almanların tarihi değere sahip Cochem Kalesi/Reichsburg Kalesine gittik. 12. yy.dan kalan bu kale, Mosel nehri yanında kurulmuş. Burası bir moloz yığını iken zengin bir Alman burayı satın alıp bugünkü haline getirmiş. Bir tepenin üzerindeki kaleye, Cochem kentinden yalnız bu iş için yolcu taşıyan bir otobüsle çıktık.  Kısa süren (bilet fiyatı okkalı) bir yolculuktan sonra kalenin bulunduğu yere yakın bir yerde indik. Az yürüyüp yolun başına gelince ‘İçeri girmek için bilet almak gerekiyor.’ dediler, aldık. Kaleye doğru çıktık, yüksekten tüm kent rahatça görülebiliyordu. O hafta bir Ortaçağ festivali varmış. Pek çok kişi, o dönemde giyilen giyeceklerle o günleri, o günlerde yapılan demircilik, ağaç oymacılığı gibi işleri bunun için hazırlanan küçük bölmelerde canlandırıyorlardı.

ALMANYA’DA HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ TOZPEMBE DEĞİL

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 06.08.2022

(Almanya-Bremen, Hannover, Dortmund, Rheinland-Pfalz)

Almanya’da bulunduğum sürede yüz yüze ve zoom üzerinden hem Almanya’nın farklı kentlerinde hem de Türkiye’de yaşayan arkadaşlarla programlar yaptık. Bu yazımda programlarımız sırasında ve daha sonra yaptığımız görüşmelerde birbirinden çok farklı yaş, iş ve konumlarda yıllardır burada yaşayanların görüş ve düşüncelerini paylaşmak istiyorum.

Almanya’da Genel Hayat:

MERKEL’E ÖNERİLECEK İSLAM- Bremerhaven’den

Ayten DURMUŞ, hertaraf.com 28.07.2022

Şu an Almanya’dayım ve büyük bir dikkatle her durumu incelemeye, değerlendirmeye, anlamaya çalışıyorum. Çok önceden gelenlerle, üniversite sonrası gelenlerle ve burada doğup büyüyenlerle konuşarak hayata, insana, varlığa, kendilerine, yaşadıkları yere ve Türkiye’ye bakışlarını; sahip oldukları değer yargılarını karşılaştırmaya çalışıyorum. Türkiye’den gelip burada yaşayanların, buradaki soydaşlarımıza ve Almanlara bakış açılarını anlamaya çalışıyorum. Hepsinden çok da artık Türkçeyi zor konuşan yeni kuşağı dinlemeye, bunların gelecekle ilgili düşüncelerini, hayallerini, Türkiye’nin bu düşünce ve hayallerde yer alıp almadığını anlamaya çalışıyorum.

Sayfa 1 / 31

VİDEOLAR


Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Konuşma Sanatı (MEKDAV - Aralık 2018)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)
Şahsiyet Oluşumu (AKEV-Şubat 2019)

Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC’si (Ekim 2018)
Kendini Eğitmek ve Geliştirmek için çalışmanın ABC'si (Ekim 2018)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)
Haber Türk 2015 (28 Şubat Süreci)

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı 2013 (Aile İçi İletişimde Söz)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 2)

Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Nevşehir Programı 2013 (Sen Hangisisin? 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 2)

Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost TV 2013 (Bayram ve İnsan 1)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)
Dost Tv 2014 (Hz Fatıma, çocukları ve Kerbela)

Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost Tv 2013 (Gençleri Kazanmanın Yolları)
Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)
Dost TV 2013 (Çocuklarda Sorumluluk Duygusu)

Dost TV 2009 (Aile İçi İletişim)
Dost TV 2009 (Aile İçi İletişim)
Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 2)
Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 2)

Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 1)
Genç Birikim Dergisi 2011 (Aile Eğitimi 1)
Sun TV 2007 (Kitap Okuma Alışkanlığı)
Sun TV 2007 (Kitap Okuma Alışkanlığı)

TV 5 Yüzleşme 2006 (Ergenlik Dönemi)
TV 5 Yüzleşme 2006 (Ergenlik Dönemi)
TV 5 Bir Tatlı Huzur 2006 (Ergenlik Dönemi)
TV 5 Bir Tatlı Huzur 2006 (Ergenlik Dönemi)

Kon TV 2006 (Ailemiz)
Kon TV 2006 (Ailemiz)
Kon TV 2006 (Evlilik Öncesi)
Kon TV 2006 (Evlilik Öncesi)
Joomla templates by Joomlashine